Bli med som frivillig / Work with us

Det er mange aktiviteter og arbeidsoppgaver som vi trenger hjelp fra deg som frivillig. Alt fra klargjøring og vedlikehold av bakker, sikkerhet, arena, logistikk eller oppgaver som er relatert til overnatting, rennkontor, sekretariat og markedsføring, med andre ord en rekke muligheter som ikke utelukker noen, men passer alle enten du er på ski eller ikke.

De beregninger som er gjort viser at det vil være behov for totalt ca. 400 frivillige under selve arrangementet, til arbeid både i og utenfor traseene, før, under og etter mesterskapet. Vi er derfor avhengige av å få hjelp fra alle våre alpinvenner både, i nord, sør og øst som har erfaring med og interesse for alpine arrangement.

På vegne av arrangørselskapet Narvik Alpin AS, vil vi med dette invitere deg og andre du kjenner som har lyst å være med som frivillig under Narvik 2023. Behovet for frivillige vil være størst under selve arrangementet, men også i forkant og i etterkant av dette vil det være behov for frivillige krefter.  

De frivillige tilbys:

Overnatting (privat eller kollektive løsninger) | Heiskort for aktuelle dager | Bespisning | Bistand med permisjonssøknad til arbeidsgiver| Mye moro | Økt arrangørkompetanse |

Vi har behov for frivillige i:

| Bakkemannskap | Arena | Rigg |Race Office | Sekretariat | Seremonier | Andre arrangement |Logistikk | Vakthold | Sikkerhet | Servering | Sanitet |

Nærmere informasjon om detaljene rundt frivillig arbeid vil bli oversendt på et senere tidspunkt. Ved særskilte behov vil arrangementskomiteen søke dialog med frivillige eller grupper av frivillige for å finne praktiske løsninger.


Kontaktperson: Marte Kufaas +47 414 15 110


Epostfrivillig@nsk.no